FK Sarajevo
Stadion Kosevo
Olympiastadion Sarajevo
Stadio Asim Ferhatovic Hase
FK Sarajevo
Stadion Kosevo
Stadion Kosevo
Stadion Kosevo
Stadion Kosevo

35.130 Zuschauer