SSC Venezia
Stadio P. L. Penzo
SSC Venezia
P. L. Penzo - Vendig
P. L. Penzo - Venedig
P. L. Penzo - Vendig
P. L. Penzo - Venedig
P. L. Penzo - Venedig

13.508 Zuschauer